Articles

Compromís social

Després de molts anys treballant per a la cohesió en diferents àmbits esportius disposem d’un bagatge i vivències particulars necessàries per concebre les persones com a persones integrals, valorant les seves necessitats, entenent que el col·lectiu que fem Associació Esportiva l’Eixample són tant els infants i joves participants i les seves famílies, com tot l’equip de persones, tècnics, coordinadors, serveis... que conformen l'estructura organitzativa.

Dins l'àmbit social intentem contribuir, mitjançant la pràctica dels diferents tipus d'activitats, a la millora de la cohesió social entre els infants així com a la seva inclusió dins de la nostra societat.

En la mateixa mida, la pràctica esportiva com a estratègia concertada en l’àmbit escolar, conjuntament amb un projecte educatiu òptim, dóna els valors primaris per conviure en un entorn de benestar social necessari.

Per això participem en tot allò que creiem imprescindible pel desenvolupament de l’ésser humà i la seva convivència.


- Programes esportius com eina integradora i socialitzant.
- Activitats inclusives dirigides per professionals socioeducatius.
- Suport a les famílies més desfavorides.
- Ajudes individualitzades per la integració de les persones.
- Monitors de suport per a persones amb necessitats especials.
- Implicació en un model de responsabilitat social corporativa com a metodologia de treball.
- Màxima atenció als comportaments individuals i dels equips de treball que contribueixin als objectius de l’entitat.
- Els segells de qualitat com reconeixement d’entitat esportiva.

Impulsem l’esport com una eina creativa per la diversificació d’adaptació i amb caràcter transversal, promovem l’activitat esportiva com a element enriquidor per a la salut i el benestar de les persones en coordinació amb altres organismes públics o privats.