Articles

Projecte esportiu

Les grans solucions homogènies no existeixen, encara que siguin un bon punt de partida. Des de la nostra perspectiva i experiència en el desenvolupament de programes, la nostra acció s’orienta cap a propostes personalitzades, atenent de forma particular les necessitats d’infants i joves, sense oblidar adults i gent gran, analitzant i aportant les solucions i mitjans propis per a la consecució dels objectius.