Propera campanya d'estiu a partir de març de 2018

Casal d’Estiu 2017

Del 26 de juny al 28 de juliol i del 4 al 8 de setembre

Per nens i nenes de 3 a 6 anys i de 7 a 12 anys


Als nostres casals d’estiu treballem per configurar un espai lúdic, recreatiu i de convivència, dinamitzat mitjançant jocs i activitats, adient a cada edat i realitzat dins i fora del centre escolar.

La pràctica esportiva és el nostre mitjà i eina principal que juntament amb la creativitat i l’aventura es converteixen en els eixos que sustenten les nostres propostes.

El nostre programa es troba diferenciat en dos blocs d’edat on s’adapten les propostes als infants i al seu moment maduratiu.

Programa

3-6 anys

Què?

- Treball psicomotriu des d’una vessant lúdica i no competitiva

- El treball de la diversitat i de la identitat cultural

- Educació emocional

- Descoberta de l’entorn

- Llengua anglesa

- Creativitat i expressió

Com?

Utilitzem un centre d’interès que vehicula totes les activitats. Aquest estiu ens acompanya l’elefant Elmer, un elefant molt especial que viatjarà per tot el món buscant més elefants com ell. Fem ús del joc com a eina principal d’aprenentatge i de relació així com a facilitador i potenciador de la imaginació i la creativitat.

Realitzem entre dues i tres sortides setmanals (una de tot el dia), aprofitant l’entorn natural i urbà de la ciutat o de les seves rodalies.

7-12 anys

Què?

- Esport i joc des d’una vessant lúdica

- Esports individuals i d’equip tant al centre com al medi natural

- Valors socials i de convivència

- Descoberta de l’entorn

- Hàbits saludables

Com?

La pràctica de diferents esports tant convencionals com no convencionals i la realització de diferents tipus de jocs esdevenen el gran gruix de les activitats dirigides a aquestes edats. Aquest any però els infants prendran un gran protagonisme al casal, mitjançant la participació en una part de la planificació de les activitats que duran a terme. Apostem per proporcionar espais de diàleg i de treball en equip per prendre decisions conjuntament.

Realitzem entre dues i tres sortides setmanals (una de tot el dia), aprofitant l’entorn natural i urbà de la ciutat o de les seves rodalies.Molts d’aquests esports podran tenir continuïtat durant el curs escolar a les escoles on l’Associació realitza activitats.