Inscripcions obertes

Casal d’Estiu 2018

Del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre

Per a infants de 3 a 6 anys i de 7 a 12 anys


Als nostres casals d’estiu treballem per configurar un espai lúdic, recreatiu i de convivència, dinamitzat mitjançant jocs i activitats, adient a cada edat i realitzat dins i fora del centre escolar.

La pràctica esportiva és el nostre mitjà i eina principal que juntament amb la creativitat i l’aventura es converteixen en els eixos que sustenten les nostres propostes.

El nostre programa es troba diferenciat en dos blocs d’edat on s’adapten les propostes als infants i al seu moment maduratiu.

Escoles


Molts d’aquests esports podran tenir continuïtat durant el curs escolar a les escoles on l’Associació realitza activitats.