Compromís educatiu

A l'Associació esportiva l'eixample som coneguts com a entitat promotora de l'esport escolar, la gran part de les accions que realitzem estan adreçades a infants i joves. La pràctica esportiva i la realització d'activitats lúdiques, creatives i artístiques són el nostre mitjà per afavorir el desenvolupament integral dels nostres participants.

Entenem l'expressió “desenvolupament integral” com el desenvolupament dels aspectes psicomotrius, cognitius, afectius i socials dels infants. És conegut i provat el potencial educatiu i formatiu de les activitats esportives, creatives i artístiques.

La pràctica esportiva afavoreix la formació en valors, si busquem una definició per la paraula esport, entendrem la gran càrrega que hi desprèn. Valors com tolerància, respecte, autonomia, cooperació, són alguns dels valors en els quals creiem i en els que intentem formar. Valors necessaris per viure i conviure.

Anteriorment parlàvem del desenvolupament integral dels infants, de tots els infants. Formar per ésser un ciutadà actiu, no s’entén si no tenim en compte que vivim en una societat multicultural i diversificada.

Per tots aquests motius intentem destinar diferents recursos per afavorir la pràctica esportiva d'infants amb dificultats o necessitats especials en qualsevol dels seus àmbits.

El fet d’evolucionar des d’una mirada del “com ho hem fet” cap al “que haig de fer per seguir millorant”, ens porta a nous plantejaments que es materialitzen particularment en el Projecte Esportiu Integrat (PEI).


PEI (Projecte Esportiu Integrat)


Aquest projecte presenta una resposta a la necessitat d’innovar la nostra oferta de programes esportius fora de l’horari lectiu, en benefici de la continuïtat educativa. Parteix de la voluntat de transferir i aplicar objectius educatius propis i particulars de cada centre als nostres programes esportius, elaborant propostes adaptades i específiques per a cada escola, treballant de forma compartida, coherent i corresponsable potenciant el sentit educatiu de les nostres activitats.

“Aquesta proposta pretén anar més enllà en l’organització, planificació, seguiment i execució de les activitats extraescolars. Generalment, en la delegació del temps extraescolar, existeix una separació entre els objectius propis de l’Associació i els objectius i finalitats educatives pròpies de l’escola, definits en el PEC de cada centre.

Tot i que els programes esportius que oferim tenen una finalitat principalment educativa i respecten tota la normativa de funcionament dels centres, creiem que contribuir, reforçar i potenciar el treball que realitzen les escoles, és una necessitat. Per tal de poder col•laborar i contribuir de la forma més coherent possible cal conèixer el PEC i ideari de cada centre, dels quals extraurem aquells aspectes on la nostra acció pugui incidir i tenir una repercussió, educativa directa i materialitzable”.


Objectius


El PEI parteix de la idea de reforçar i innovar el nostre Projecte Esportiu, és per aquesta raó, que els seus objectius cerquen anar més enllà i aprofundir la nostra pròpia proposta en:


- Oferir programes esportius extraescolars, propis i específics per a cada escola
- Potenciar el sentit educatiu dels nostres programes
- Oferir coherència i continuïtat educativa
- Treballar des de la corresponsabilitat i la coeducació.
- Oferir respostes adients i amb igualtat d’oportunitats a les necessitats dels nostres participants

Característiques


L’elaboració i execució del PEI específic de cada centre correspon a un procés obert i dinàmic que parteix de 4 principis:


1. Contextualització
2. Participació
3. Treball en xarxa
4. Corresponsabilitat

I requereix la col•laboració de tots els agents implicats en el temps extraescolar: escola, AMPA, famílies, l’A. E. L’Eixample i tots els seus membres.


Fases


- Presentació del programa genèric a l’escola i l’AMPA
- Anàlisi i interpretació del PEC i ideari de l’escola
- Selecció d’aquells aspectes que convertirem en objectius compartits amb l’escola i les famílies.
- Transferència dels aspectes escollits en objectius, mètodes o instruments aplicables a les activitats extraescolars
- Elaboració i adaptació del material i la documentació necessària per dur a terme la nostra tasca
- Presentació dels continguts del PEI a tots els implicats
- Implementació del programa
- Seguiment, en els espais i temps compartits, entre els diferents agents implicats: (Escola, AMPA i Associació) (Tècnics de l’Associació que desenvolupen el projecte)

Aquest web utilitza galetes pròpies i tecnològiques per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i les vostres preferències, entre altres tasques. Si continueu navegant, entendrem que accepteu la nostra política de privacitat.

Accepta
Més informació...